หน้าแรก

สำหรับ SMEs และ ผู้เชี่ยวชาญ

iTAP

โครงการให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน พร้อมเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

Talent Mobility

โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในด้านต่างๆ

KX Business Plus

โครงการ KX Business Plus เป็นการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว SME โดยผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ

กิจกรรม

    No events

Youtube: KX Channel

บทความ

5 ด่านอรหันต์สกัด SMEs (เงินขาดมือ)

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากระแสสตาร์ทอัพในบ้านเรานั้น เรียกได้ว่า “มาแรง” ชนิดที่ใครๆ ก็เปิดศูนย์บ่มเพาะ ทำให้สตาร์ทอัพกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ด่าวเด่น

ติดปีก SME ด้วยนวัตกรรม

การสร้างธุรกิจ บางครั้งก็เปรียบเสมือนการเลี้ยงลูกน้อยให้เติบใหญ่ จากเด็กทารกแรกเกิด ทีค่อยๆ ฟูมฟักด้วยความรักจากพ่อแม่ ให้ก้าวเดิน และทะยานไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราเปลือง

รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราเปลือง คำขวัญสำหรับยุคทรัพยากรธรรมชาติร่อยหล่อชนิดที่จะเราช่วยกันผลาญแบบหลายแรงแข็งขันไม่ได้

© 2017 KX (Knowledge Exchange). All rights reserved.